पंजाब डख – राज्यात आजपासून सुर्यदर्शन होणार, वरुण राजा निघूण जाण्याच्या तयारीत. तसेच धुके व थंडी वाढणार.

By | October 11, 2021

पंजाब डख – राज्यात उद्या पासून सुर्यदर्शन व थंडी धुके, उद्या वरुण राजा निघूण जाण्यास तयार.

शेतकर्यांचे सोयाबिन कापूस घरी येणार! आनंदाची बातमी- पंजाब डख.
सोयाबिन, कापूस वेचनी करून घ्यावी.
माहितीस्तव-
शेतकर्‍यांनी आपले आलेले  सोयाबिन 10 ऑकटोबर ते 16 या दरम्याण  काढूण घ्यावी. 17,18,19, ऑक्टोबर ला तुरळक पाउस  पडणार आहे शेतकर्या नी कापूस वेचनी करूण घ्यावी सोयाबीन काढावे व द्राक्ष बागायतदार यांनी धुई धुके दररोज राहील याची काळजी घ्यावी.
आता वरुण राजा ची 17,18,19 ऑक्टोबर ला बॅटींग सातारा, सोलापूर, कोल्हापूर सांगली उस्मानाबाद लातूर व कोकनपट्टी पुणे मुंबई नाशिक या भागाला जाता जाता झोडपूण काढणार आहे.
शेवटी अंदाज आहे वारे बदल झाला की वेळ ठिकाण बदलते माहीत असावे.

Leave a Reply

Your email address will not be published.