पंजाब डख – राज्यात थंडी 30 नोव्हेंबर पर्यंत राहील! पण.

By | November 30, 2021
पंजाब डख – राज्यात थंडी 30 नोव्हेंबर पर्यंत राहील! पण.
1, 2, 3 डिसेंबरला भाग बदलत तुरळक भागात पडणार पाऊस.
हा पाऊस सर्वदूर नाही.
माहितीस्तव –  राज्यात 30  नोव्हेंबर प्रयत्न थंडी असेल पण 1, 2, 3 डिसेंबर तिन दिवस राज्यात वातावरणात बदल झालेला दिसून येईल. व तिन दिवस भाग बदलत पाऊस पडणार आहे. हा पाऊस सर्वदूर नसेल पण पाऊस येणार आहेच. व 4, डिसेबंर पासून पून्हा थंडी सुरु होईल व 4 डिसेंबरला धुई, धूके, धुराई येणार आहे. आपल्या पिकांचे नियोजन करावे. आपल्या पिकांची काळजी घ्यावी.
अचानक वातावरणात बदल झाला तर मेसेज दिला जाईल.
शेवटी अंदाज आहे. वारे बदल झाला की, वेळ, ठिकाण, बदलते माहीत असावे.
नाव : पंजाब डख.
हवामान अभ्यासक.
मु.पो. गुगळी धामणगाव ता. सेलू जि. परभणी 431503 (मराठवाडा)

Leave a Reply

Your email address will not be published.