पंजाब डख – राज्यात 23 नोव्हेंबर ते 30 नोव्हेंबर या दरम्यान हवामान कोरडे राहून थंडीला सुरवात होईल.

By | November 23, 2021
पंजाब डख – राज्यात 23 नोव्हेंबर ते 30 नोव्हेंबर या दरम्यान हवामान कोरडे राहून थंडीला सुरवात होईल.
25 नोव्हेंबर पासून थंडी मध्ये वाढ होत जाईल.
माहितीस्तव –  राज्यात 23 नोव्हेंबर 30 नोव्हेंबर या तारखेत थंडी वाढण्यास सुरवात होइल. 25 नोव्हेंबर पासून थंडी राज्यात सर्वदूर राहील व धुई, धूके, धुराळी देखील राहील. आपल्या पिकांची काळजी घ्यावी.
अचानक वातावरणात बदल झाला तर मेसेज दिला जाईल.
शेवटी अंदाज आहे. वारे बदल झाला की, वेळ ,ठिकाण, बदलते माहीत असावे.
नाव : पंजाब डख.
हवामान अभ्यासक.
मु.पो. गुगळी धामणगाव ता . सेलू जि. परभणी. 431503 (मराठवाडा)
दि.22/11/2021

Leave a Reply

Your email address will not be published.